12 яну 2024

Лидерски практики за добро организационно здраве

Лидерство и мениджмънт в организацията Ситуационните лидерски практики, като „ключ“ към доброто организационно здраве Успешното управление на бизнес лидерите зависи от прилагането на комбинация от лидерски и мениджърски подходи към предизвикателствата, които организациите срещат в контекста на средата на бизнеса. Успешното управлениие чрез подходящи лидерски практики се оценява с различни критерии, но един от тях […]

03 юли 2023

Шесто издание на проекта Young Energy Europe в България, ръководен от ГБИТК

Започна шестото издание на проекта Young Energy Europe, организиран от ГБИТК в България, в което отново сме партньор в обучението по Управление на проекти от програмата за подготовка. На 30.06 приключи обучението на първата група от млади енергийни скаути – ученици от 73-то СОУ в София, ПГКПИИ в Бургас, ЕГ в Правец и студенти от […]

22 юни 2023

Практика на образователен проект с ЧПГ ‘Образователни Технологии'

В резултат на екипна работа по задание ‘Решаване на здравословни проблеми’, учениците от 11-и ‘б’ на ЧПГ ‘Образователни технологии’ пренесоха своята идея в модела на добавената стойност. Забавляваха се, твориха заедно и представиха идеите си в съзтезание между три екипа. Догодина продължаваме заедно…

18 май 2023

Квалификационна програма по Мениджмънт, ориентирана към нуждите на Бизнеса

Квалификационната австрийска програма за диплома по мениджмънт EBC*L Certified manager предоставя системно знание за управлението на бизнеса. Допълва съществуваща техническа подготовка в конкретна област на дейност  с икономическо знание и разбиране на пазарните изисквания за конкурентно предимство в бизнеса. „Екипирани“  с тези знания и умения ще се подготвите за управленски функции и отговорности и ще […]

31 март 2023

6 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“

6 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“   На 28 и 30 март 2023 г. „АК ЕЛЕКТРИК“ АД, гр. Радомир, заедно със своя партньор Училище за бизнес компетенции, София, проведоха обучение по „Предприемачество“ под формата на бизнес игра. В играта участваха 6 отбора от дивизия „Електрически табла“ на „АК Електрик“ АД. […]

13 окт 2021

Четвърто издание на YEE в България. Работещото решение на Zero Wave

„Не е трудно да формулираш идея, всеки може да го направи, трудно е да я развиеш в работещо решение!“ Хенри Форд На 6 октомври 2021 г. приключи четвъртото издание на проекта Young Energy Scouts, организирано от Германо-Българската индустрилано-търговска камара (ГБИТК). Бяха представени проекти за енергийна и ресурсна ефективност и отличени най-добрите четири от тях. Радваме […]

26 юли 2021

15 години опит на Училище за бизнес компетенции с международния стандарт за бизнес обучение EBC*L

Как започна всичко Преди 16 години, на 28.07.2005 г. създадохме Училище за бизнес компетенции  с ясната визия, че искаме да предлагаме качествено, практически приложимо и актуално знание за бизнеса, прието в международната практика. Развихме две образователни линии на сертификационни обучения и на проблемно ориентирани актуални теми за работодателите в области ИТ, икономика и мениджмънт. През […]

05 юли 2021

Старт на международен проект по програма Еразъм „C19 digital response“

Новият проект на Училище за бизнес компетенции е одобрен в рамките на Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness (VET) и стартира през месец март с хоризонт на изпълнение от 01 април 2021 -до 30 март 2023. Целите на проекта […]

01 март 2021

Честита Баба Марта!

С първите мартеници тази година поздравяваме всички, с които сме партнирали и продължаваме да работим по образователни проекти, наши клиенти и колеги. Пожелаваме ви здраве и къмет!

23 фев 2021

Защо разработихме курса „Ръководене на ефективни ИТ еипи?

Опитът ни в резултат на обучения на екипи и тийм лидери от различни индустрии показа, че ИТ екипите и техните лидери са изправени пред много и различни предизвикателства: Проектната организация на работа, често свързана с координиране на крос-функционален екип, Динамична промяна в краткосрочните цели, Следване на аджайл методологии на работа, изискващи запазване на дългосрочен фокус […]

20 яну 2021

Признаване на придобитите EBC*L компетенции в академични програми

На 20 ноември 2019 г. EBC*L International, Австрия постигна европейска акредитация за сертификатите EBC*L с кредити от ниво (4) и ниво (5) от Единната Европейска квалификационна рамка – EQF/NVQ.  Сертификатите EBC*L са едни от първите сертификати, издавани за неформално бизнес обучение в Европа, на които се присъждат образователни креди в Европейската система за образователни кволификационни […]

28 ное 2020

Стоян Дренски е новият управител на Училище за бизнес компетенции

С решение на учредителя на Училище за бизнес компетенции ЕООД от 11 ноември 2020 год. за управител на дружеството е назначен Стоян Дренски. Стоян е възпитаник на Технически университет, Дрезден. Специализира Управление на иновации и промяна (York St John University, UK).  От 2012 год. ръководи дейностите по развитие на бизнеса. Фокусиран е върху иновационните прoекти […]

02 апр 2020

Успешен старт на YEЕ 2020 в България с групата в София

През януари стартира новото издание на проекта Young Energy Europe в България, ръководен от Германо българската индустриална и търговска камара. В резултат на успешната политика на екипа на проекта за трета поредна година беше спечелен интереса на големи, средни и малки български копании, между които Била, Телелинк, Аурубис, АВВ, Фрапорт България, Интерфуудс Средец и др. от сферата на търговия, транспорт, строителство, козметика, телекомуникации, които включиха свои "скаути" за обучение и развиване на проекти за енергийна и ресурсна ефективност.Като партньор на БГИТК в проекта, Училище за бизнес копетенции проведе срещи с над 40 скаути в София и Бургас за обучения по тема "Управление на проекти - бизнес модел на проекта, планиране, организация и икономическа обосновка".