EBC*L, European Business Competence* License е утвърден международен стандарт за постигнати  компетенции в областта на бизнес икономиката, планирането, мениджмънта и лидерството.