Business Communication Duplicate model

 

     Можете да загубите времето си в очертаване на граници и правомощия или можете да развивате себе си и организацията си, като изграждате професионални  мрежи и неформално работещи структури.

 

Обичайно в отговор на въпроса защо хората напускат организациите,  като причини се споделят ниски заплати и лоши условия на работа.

Доброто заплащане и разнообразните социални пакети, както и отличните условия на труд не са единственото улсовие, което задържа добрите специалисти.

Проучвания на специализирани екипи от Харвард бизнес скул и Лондон бизнес скул разкриват, че за съвременните млади специалисти най-важните причини да напуснат едно работно място се крият в неумението на организациията да постигне три важни характеристики в проектирането на работните задачи и роли:

автономност – професионално развитие – кръг за споделяне и постигане на идентичност

Темата за изграждане и поддържане на професионални мрежи в организациите е изключително актуална в дискусиите за ангажиране, мотивиране и задържане на младите  хора. Професионалните кръгове за споделяне на практика и опит са силен инструмент за мотивация, учене и развитие.

Екпът на Училище за бизнес компетенции разви темата за добрите практики в тази област, като предлага практически ориентирано вътрешнофирмено обучение за изграждане и подпомагане на професионални мрежи в органзациите.

Прочетете повече тук.