Финанси за нефинансисти

За кого е курсът?

За специалисти без специална икономическа подготовка, за които е важно да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация.

Теми

  • Разбиране на езика и термините на финансовите отчети
  • Управленски аспекти на разходите. Разходни центрове. Анализ на структура на разходи и разлики по сектори. „Принос“ на продукт, на услуга, на център на печалба.
  • Основи на финансовия анализ. Прилагане на показатели за ликвидност, рентабилност, производителност и задлъжнялост. Бенчмарк по индустрии
  • Въведение в търговското право

Продължителност и форма

24 учебни часа

Обучението се провежда присъствено или уеб- базирано.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена 

Цените са за един участник!

Обучение на български език:

Присъствена форма: Цена за един участник 740 лв.

Уеб-базирано обучение: Цена за един участник 640 лв.

        Цена за група до 12 участници: 4800лв.

Обучение на английски език: 

Присъствена форма: 882 лв.

Уеб-базирано обучение: 795 лв.

       Цена за група до 12 участници: 4940лв.

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Учебни книги, упражнения, казуси, тестове

Достъп до уеб-базирани ресурси

Обратна връзка от инструктор


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

10 мар. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

16 мар. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

22 фев. 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

12 мар. 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

06 мар. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

18 мар. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове