Повече от 60 професионалисти от различни индустрии участваха Agile Project management Meeting, Sofia’2014, организиран от Училище за бизнес компетенции в сътрудничество с The Open Management Education Center (OMEC), Полша.

Г-н К. Малус, OMEC, изнесе доклад на тема „To Agile or not to Agile. That is the question.“ .

Г-н Малус представи методологията AgilePM, нейното място в общата рамка за ръководене на организацията, възможните връзки с други методологии за управление на портфолио и програми. Подробно бе обсъдена приложимостта на Agile, както и зоните, в които прилагането на Agile е неподходящо.

Презентацията на г-н Малус можете да погледнете тук: To Agile or not to Agile

Г-н О. Дренски, Училище за бизнес компетенции, представи пътя за развитие на професионални компетенции, осигуряват от Училище за бизнес компетенции. Г-н Дренски представи матрицата за развитие на компетенции, в зависимост от категорията дейност – развойна, внедряване,операции, и пр., както и при развитие по вертикала.

Презентацията на г-н Дренски можете да разгледате тук: SBC Competence Developing Matrix

Представителите на OMEC и Училище за бизнес компетенции отговориха на множество практически въпроси.

IMG_0024