AMSIS Practitioner

IMG_0020На 31 октомври приключи сертификационният курс AMSIS Practitioner за системни архитекти. Програмата обхвана въведение в архитектурната рамка TOGAF, езикът ArchiMate и практическа работа по реален казус.

Курсистите демонстрираха отлична успеваемост.

Курсът AMSIS Practitioner е проектиран като конструктор ЛЕГО. Хората, желаещи да развият компетенции за системни архитекти, могат изберат архитектурна рамка и език за моделиране, например TOGAF и ArchiMate. На курсистите се предоставя възможността да изучават разработени от екипа на Училището реални бизнес казуси и архитектурните им модели или, за корпоративни клиенти, да разработят решение на специфична за бизнеса им архитектурна задача.

Оценките на курсистите ни карат да се чувстваме горди. Най-кратката е: „Заслужава си!“.