Диплома по мениджмънт

Програмата EBC*L  Сертифициран мениджър е единствената неформална, икономическа програма за мениджърско обучение, класифицирана в Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Това потвърждава статута й на европейски стандарт за практически ориентирана квалификация за мениджърска компетентност.

Постигнатите знания и умения  гарантират, че потенциалните или настоящи мениджъри ще планират и изпълняват своите дейности, ще предлагат и взимат аргументирани решения за управлението на екип, отдел, функция или цялата организация.

Модулите в програмата за Диплома могат да бъдат завършени последователно или независимо във времето.

 

Програма за обучение в EBC*L Сертифициран мениджър

Семестър 1 (сертифицирано ниво 4 Бизнес мениджмънт)

 • А1: Разбиране на финансовите документи и ключовите показатели за анализ
 • А2: Изчисляване и контрол на разходите и оценка на инвестиции
 • Аз: Корпоративно право и източници за финансиране на дейността
 • А4 Практика: Решаване на бизнес казус

Семестър 2 (надгражда професионалната квалификация от ниво 4 до ниво 5 Диплома)

 •  B1 Мениджмънт на дейностите и хората в организацията. Планиране, контролинг и рипортинг
 • B2 Пазарни аспекти. Маркетинг и Продажби
 • B3 Управление на проекти и работни екипи
 • B4 Практика: Разработване и защита на работен проект

 

Дипломата EBC*L Certified Manager се издава след:

 • успешно полагане на 6-те модулни изпита (ниво 4 – А1, А2, А3, ниво 5 – B1, B2, B3),
 • защита на проект (B4) за трансфер на наученото в работна среда,
 • доказателство за работен стаж поне 6 месеца.

Продължителност и форма на обучение

Програмата за диплома по мениджмънт е организирана в 10 учебни седмици, включително или допълнително време за разработка и защита на работен проект. Съдържа 9 учебни семинара, 6 двучасови консултации за подготовка за модулни изпити и до 3 консултации в помощ на разработването на практическия проект.

Изпити

Всеки модулен изпит е с продължителност от 60 минути и включва 10-15 отворени въпроса за проверка на знания, разбиране и кратки казуси за проверка на умения за прилагане в практиката.  Защитата на работния проект е с продължителност до 90  минути.

Форми на обучението:

 • Присъствено обучение
 • Дистанционно обучение с интерактивни уебинари

Цена за обучение и сертификация в ниво Диплома

Цената за присъствено обучение е 2640 лв.

Цената за дистанционно обучение е 2310 лв.

Сертификационните изпити са включени в цените.

Специална отстъпка 10% за ранно плащане – не по-късно от 30 дни преди началото на програмата.

Заб. Програмата може да бъде изучавана и на английски език. Цената за обучение на английски език се уточнява допълнително според избора на форма на обучение.

Всички цени са без ДДС.

Диплома EBC*L , NVQ 5 и система на висшето образование в Европа

Дипломата EBC*L Certified Manager следва концепцията SCHE (Short Cycle Higher Education) за първо ниво на висше образование „професионален бакалавър“.

Валидиране на кредити от придобити сертификати ЕBC*L  (2007 – 2022 г.) или професионална квалификация EBC*L Бизнес администрация (NVQ4)

 • Ако притежавате част или всички сертификати EBC*L A, EBC*L B, EBC*L C издадени от EBC*L International и желаете да се квалифицирате в ниво 5 Диплома по мениджмънт, ще Ви бъдат признати  кредити за част от курсовете в EBC*L Диплома по мениджмънт и приспадната част от учебната такса.
 • Ако притежавате професионална квалификация EBC*L Business management, NVQ 4, ще бъдат признати всички изпити от Семестър 1 в програмата за Диплома и ще заплатите таксата за Семестър 2.
 • Ще Ви бъде предложена индивидуална кратка програма, за да допълните липсващите знания и умения с останалите курсове и изпити в програмата. Ще се изисква да докажете с документи наличен трудов стаж от поне 6 месеца.

Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове