EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

15 фев. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

07 ян. 2023;
Сертификационни програми
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L–A Финанси за нефинансисти (сега и On-line) 🢒

06 дек. 2022;
Сертификационни програми