МЕЖДУНАРОДНИ КВАЛИФИКАЦИИ  ЗА  КОМПЕТЕНТНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА

EBC*L, European Business Competence* Licence се наложи, като международен стандарт за постигнати  компетенции в областта на бизнес икономика, бизнес планиране, мениджмънт и лидерство.

Училище за бизнес компетенции е акредитирана EBC*L Академия и представлява EBC*L International, Австрия в България.

Програмата EBC*L е конструирана в резултат на проучените потребности на бизнеса в различни сектори – ИТ, ИКТ, Призводство, Търговия, Услуги, в сътрудничество между университети в Австрия, Германия и големи корпорации – Байер, Фолксваген, Т-мобайл, Сименс, REWE, ABB, UNIQA. Днес, тя придоби популярност като част от вътрешнофирмени корпоративни обучения и в отворени обучения чрез мрежа от сертификационни центрове, координирани от EBC*L International в държави на 3 континента.

Качеството на програмата и сертификацията се гарантира с провеждането на уеднаквени международни  изпити в онлайн и присъствен вариант. Издаденият професионален сертификат и професионална диплова носят печат от EBC*L International, Научната комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия и националния лиценз за професионална образователна степен в Австрия (NQF).

Двете квалификационни нива  на   EBC*L обединяват и надграждат сертификационните програми EBC*L A – B – C          (2007-2021).

Признаването на придобита образователна степен в квалификациите EBC*L – NQF чрез еквивалента в Европейската и българската квалификационни рамки от образователни нива предоставят допълнителни възможности за кариерно развитие.

  • Програма от квалификационна степен 4 – EBC*L „Бизнес администрация“ изгражда разбиране за икономическата природа на бизнеса и тренира умения за вземане на оперативни решения въз основа на финансови, правни  и бизнес аргументи.

EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) – SBC | Училище за бизнес компетенции

  • Програма от квалификационна степен 5 – „EBC*L Сертифициран мениджър” – надгражда икономическата и управленска компетентност от ниво 4 с разбирането на широката картина за управление на дейността. Прилагането на новите знания се илюстрират с разработването и защитата на проект от сферата на работното място.

 

EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) – SBC | Училище за бизнес компетенции

За България, придобитите квалификации носят кредити и признаване на курсове от 1ва година на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University, UK, предлагана от Висшето училище по мениджмънт в България.

  • Нивата ЕBC*L са сравними с фазите на кариерно развитие в компаниите.
  • Програмите на квалификационните нива позволяват постъпково, модулно сертифициране и натрупване на кредити за цялостен сертификат или диплома.
  • Програмата се реферира, като «добра практика» в бизнес  обученията за индустрията и предприемачеството в доклади на Европейската комисия по образованието (2008, 2016, 2019).

До момента в програмите EBC*L на Училище за бизнес компетенции са сертифицирани над 800 български мениджъри и специалисти. Между тях са мениджъри от Овергаз Инк АД, Овергаз СиЕнДжи  АД, ОвергазМрежи АД, Общинска банка АД, Винпром Пещера ООД, Хюлет Пакард – България, Мобил Тел  АД, KЦМ АД, Клас Олио АД, Софарма АД, Адвент Груп, Информационно обслужване АД, Си Куест Рисърч енд Кънсълтинг ЕООД, Андромеда Софтуер ЕООД, Ипсос ЕООД, Немечек ООД, МТG Холдинг Груп, Къртис Балкан ЕООД, Виваком АД,  ОТП Лизинг ЕООД, Юро Пул Систем България ЕООД, Ес Ей Ти Хелт АД, Братя Хлебари ООД, Транслейт Плюс България ЕООД, Общинска банка АД, Атендия ООД,  Райфайзен банк, БТК ЕАД, Теза ЕООД, Леони България и др.

Приносът на Училище за бизнес компетенции в международната практика на сертификационната програма беше отбелязан от президента на EBC*L International, г-н Виктор Михалич.


Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове