На 6 февруари 2014 в град Пловдив Училище за бизнес компетенции ще проведе безплатен семинар на тема „Дизайн на бизнес модели за 1 час!“.

Бизнес-моделът е стабилният начин да се прави бизнес. Той служи за описание на фундаменталните принципи за изграждане, развитие и успешна работа на организацията. Бизнес-моделът описва как организацията създава, доставя или придобива стойност: за своите клиенти, служители, акционери и за обществото.

Всяка организация, независимо дали го осъзнава, прилага някакъв бизнес-модел. Много организации обаче нямат методичен подход към разбирането и изграждането на собствения си бизнес-модел!

Интересът към концепцията за бизнес-модел силно се увеличи, след като бизнес-моделите на Google, Amazon, iTunes. YouTube, eBay, Skype, Facebook и множество други иновативни компании преобърнаха начините, по които се прави бизнес.

Интересни въпроси за организациите са: Има ли смисъл да инвестират усилия в разработването на бизнес-модела си? Какъв подход за проектиране и анализ на бизнес-модели да изберат? Какво е мястото на бизнес-моделите в общото управление на бизнеса? Как да конструират конкурентни бизнес-модели?

Отговори на изброените въпроси дава този кратък семинар, посветен на концепцията за бизнес-модел.

Семинарът „Дизайн на бизнес-модели за 1 час!“ е част от поредицата безплатни семинари на Училище за бизнес компетенции, които имат за цел да представят в рамките на 1 час важни концепции за правене на бизнес. Първите два семинара от тази серия са: „PRINCE2 за по-малко от 1 час!“, посветен на британската методология за управление на проекти, и „АМСИС за 1 час!“, фокусиран върху архитектурния подход.

Семинарът ще се проведе на 6 Февруари 2014 г. от 16.00 ч. в зала „Вагнер“ на хотел „Лайпциг“, Пловдив само за регистрирани лица.

Лектор – Огнян Дренски

За регистрация моля потърсете Сузана Смади,  eMail:  suzana.smadi@sbc.bg