EBC*L – Среща на международната партньорска мрежа във Виена

На 09-11 януари 2014г във Виена се състоя годишна  среща на регионалните представителства в международната партньорска мрежа на EBC*L International www.ebcl.eu .

Присъстваха представители на 12 страни-членки на партньорската мрежа. Споделено беше, че към момента са издадени над 40000 сетификата в 35 държави. Провеждат се изпити на 21 различни езика.

Обсъдени бяха стратегически проекти за развитието на програмите EBC*L в посока:

– разширяване на предлагането на ниво С в партньорската мрежа /в момента се предлага в Австрия, Германия и България/,

– локализация на новата програма EBC*L Enterprise за ниво на обучение – млади хора без натрупан трудов опит, която вече е преминала пилотно провеждане в Австрия,

– проект, инцииран от EBC*L Холандия за академична акредитация на постигнатото след сертификация EBC*L в нива А, В и С, като към момента трите нива носят 16ECTS кредита, а с разработване на акредитирана методика за неформално учене ще бъде постигнато признаване на още 4 кредита, с което сертифицираните кандидати ще получават и степен 5 от европейската квалификационна рамка EQF за специалност Бизнес администрация.

 

Светлана Дренска, Управител

Училище за бизнес компетенции