business_1100010232-012914-intКогато ръководиш дейност, независимо дали тя е свързана с управление на процеси, проекти, функция или продукти, начинът по който оценяват твоите постижения като мениджър, често се формулира с класическите понятия за ефективност и ефикасност. Двете понятия имат своето икономическо измерение.

  • Да бъдеш ефективен, означава да постигаш цели, които носят ръст и добавена стойност за бизнеса.
  • Да бъдеш ефикасен, означава да оползотворяваш  ресурсите по най-добрия начин.

Притежавате ли „икономическото мислене“ за ефективна и ефикасна работа? Можете ли да аргументирате Вашите решения в бизнеса, като прилагате познания за рентабилност или производителност? Можете ли да покажете каква възвращаемост планирате с инициативата си за подобрение или промяна? В състояние ли сте да вземете решение въз основа на финансови данни за текущи и прогнозни приходи и разходи? Можете ли да направите прогнозен бюджет на дейността си?

Ако нямате тези умения или ако искате да ги подобрите, прегледайте възможностите на сертификационния курс EBC*L ниво А.

Финансовите умения са фундаментални за всяка управленска позиция. Научете как да мислите за икономиката на дейностите, за които отговаряте. Европейският cертификат гарантира полезно и международно признато знание.

Ще се научите:

• Да четете и разбирате основните финансови документи;

• Да комуникирате идеите си на финансов език;

• Да разбирате компромиса между риск и печлба;

• Да взимате решения за дейността, като комбинирате финасови и нефинансови аргументи.

Прегледайте програмата на курса тук  https://sbc.bg/projects/ebc-l-a-biznes-ikonomika/.

Ако искате да научите и попитате повече за програмата, регистрирайте се за безплатния уебинар на 08-01-2016 от 14.00 на мейл office@sbc.bg като запишете името си, мейл за контакт  и интереса си за участие в уебинара. Регистрираните до 12.00 на 08-01 ще получат по мейл покана с линк за включване във виртуална класна стая за уебинара.