Резултати от предварителната анкета на участници в срещата „Компетентни хора в компетентни организации“

Преди управленската среща на 17-09-2014г. „Компетентни хора в компетентни организации“ се проведе он-лайн анкета с представители на организациите, заявили участие.

Обобщените резултати на 36 от участниците в срещата, попълнили анкетата, можете да прегледате на публикувания линк по-долу.

Предварителна анкета

Интересните изводи, които могат да бъдат направени са:

1- Моментната практика на големи и средни по големина компании се базира на прилагане на стандартизирани въвеждащи обучения, включващи основно технически и бизнес компетенции.

2. Повече от половината от попълнилите анкетата са убедени  в ползите от подобна практика и прилагат изцяло или частично компетентностен модел за всички или част от позициите или започват развиването на такъв, т.е .  убедени са в предимствата.

3. В плановете за развитие на компетенции на служителите повечето организации не прилагат диференциране на длъжностни позиции, известно като „критични/ поддържащи“, както и отличаването на категории служители с различен кариерен план, според приноса, популярно в американската практика, като „А-В-С категории“.