„Компетентни хора в компетентни организации“ – отзвук от събитието

На 17 септември се проведе среща на мениджъри в областта на наемане и развиване на персонала в компании, развиващи бизнеса си в Бъгария. В срещата се включиха представители на компании от различни индустрии – производство, търговия, услуги, ИТ и телекомуникации.

Централната тема на срещата беше споделяне на практики и опит в организирането на въвеждащи програми и програми за кариерно развитие на хората в организациите, базирани на  компетенции.

Въвеждащата презентация запозна участниците с подхода на Остервалдер в изграждането на модел на бизнеса с фокус върху различни ресурси и изисквания за компетенции според целта за стратегическо предимство. Коментиран беше ефектът от  бизнес модели с различен фокус за конкурентно предимство – иновации, инфраструктура и капацитет, дългосрочни отношения с клиенти.

Илюстрирано беше влиянието на различния фокус върху подбора на ключови дейности, позиции и компетенции за бизнеса. Споделена беше силно развитата американска практика за определяне на „ключови“ и „поддържащи позиции“ в съответствие с добавената стойност за бизнеса.

Различните практики за компетентностни модели бяха обобщени в модел, съчетаващ компетенции за лична ефективност, бизнес компетенции и технически компетенции за позицията.

По време на проведената делова игра, участниците имаха възможност да споделят своя опит и да чуят за опита на свои колеги от различни индустрии по отношение на подготовка на служителите при въвеждане на работното място и последващо кариерно развитие.

Демонстриран беше SBC конфигуратор с международно валидирани програми, базирани на компетенции, подходящи за въвеждане на нови служители и за кариерно развитие.

Презентацията от събитието можете да разгледате от линка по-долу.

Компетенти хора в компетентни организации