Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Икономика и мениджмънт 🢒

10 юни 2024;
Професионални квалификации
Маркетингови проучвания 🢒

10 юни 2024;
Професионални квалификации
Бизнес администрация 🢒

03 юни 2024;
Професионални квалификации
Малък и среден бизнес 🢒

27 май 2024;
Професионални квалификации
Търговия 🢒

Професионални квалификации
Икономическа информатика 🢒

Професионални квалификации
Бизнес услуги 🢒

29 юни 2024;
Професионални квалификации