Професионална квалификация

Специалност: Маркетингови проучвания

Професия: Сътрудник в маркетингови проучвания, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Тази професионална програма има за цел да подобри общото разбиране за основни концепции и модели в областта на маркетинга и продажбите, както и да помогне за развиването на практически умения за извършване на маркетингови проучвания.

За кого е програмата?

Специалисти, които желаят да развият кариера или компетенции в областта на маркетинга и продажбите.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения
Основи на търговското право
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Делова кореспонденция

Работа в екип

Управление на времето

Специфични дисциплини за професията

Основи на маркетинга и продажбите

Търговски представител

Умения за ефективни продажби

Подготовка на проект за пазарно проучване

Работа с електронни таблици за анализ на данни

Работа с Google docs за съставяне на интернет анкети

Презентационни умения

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Системи за управление на дейността – ERP, CRM

Избираеми дисциплини

Съвременни методи за ефективни продажби

     Английски език

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма – 4 месеца.

  • Вариант при финансиране с ваучер

100% Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица, 8 месеца за пълна професия или 6 месеца за част от професия.

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

Цена

1800 лв в присъствена форма. Цената е без включен ДДС.

1320 лв в онлайн вариант с уебинари. Цената е без включен ДДС.

Възможност за заплащане с ваучер по програма ‘Развитие на човешките ресурси’

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за присъствена или смесената форма на обучение, или консултации при дистанционната форма през Zoom, Teams и електронна поща.

Заключителен изпит по теория и практика

Свидетелство за придобита професия за взелите изпита

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

10 мар. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

16 мар. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

22 фев. 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

12 мар. 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

06 мар. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

18 мар. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове