Професионална квалификация

Специалност: Маркетингови проучвания

Професия: Сътрудник в маркетингови проучвания, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Тази професионална програма има за цел да подобри общото разбиране за основни концепции и модели в областта на маркетинга и продажбите, както и да помогне за развиването на практически умения за извършване на маркетингови проучвания.

За кого е програмата?

Специалисти, които желаят да развият кариера или компетенции в областта на маркетинга и продажбите.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Икономика
Предприемачеството
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Професионална етика и фирмена култура

Основи на маркетинга

Дигитален маркетинг и маркетинг в социалните мрежи

Трудово право

Бизнес комуникация

Работа в екип и мотивация

                Разходи и ценообразуване

Работа с офис техника

Информационни технологии – оформяне на реклами, документи, таблици с данни и графики

Специфични дисциплини за професията

Сегментация на пазара

Характеристики на подукти и услуги и жизнен цикъл. Продуктова стратегия

Подготовка на презентации

Планиране, провеждане и анализ на маркетингови проучвания

                Отношения с клиенти и специализирани програми

Подготовка на проект

Избираеми дисциплини

Съвременни методи за ефективни продажби

     Английски език

Продължителност и формат

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа с уебинари – 4 месеца.

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор.

Приключване на програмата с два държавни изпита – Практика и Теория на професията  в присъствена форма.

Цена

1320 лв. за дистанционна форма с уебинари за пълна програма за професия или

600 лв. за обучение по част от програмата и квалификация по част от професия.

Възможност за заплащане с ваучер по програма ‘Развитие на човешките ресурси’.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Уебинари през Zoom.

Заключителен изпит по теория и практика

Свидетелство за придобита професия за взелите изпита или удостоверение по част от профеесия.

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове