Професионална квалификация

Специалност:   Икономика и мениджмънт

Професия: икономист, трета квалификационна степен, лицензирано обучение от НАПОО

Предлагаме обучение за пълен брой часове по програмата 960 учебни часа с придобиване на държавно свидетелство за професия, продължителност 9 и 12 месеца или по-кратко обучение по част от професия за избрани дисциплини от кандидата.

За кого е курсът?

За специалисти, отговорни за екип от хора без специална икономическа и управленска подготовка, за които е важно:

  • да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация,
  • да развиват самостоятелен план за работа на своя екип с ясни цели за резултат и показатели за оценка на постигнатото,
  • да разбират  важните аспекти начовешките взаимоотношения на работното място, факторите с ефект върху мотивацията на хората в организацията, предпоставките за изграждане на доверие, отчитането на които отличават практиката на лидера в организацията,
  • да разбират системата от функции и роли на добрия мениджър, които го правят успешен в добавянето на стойност за бизнеса чрез хората.

Дисциплини

 

ДИСЦИПЛИНИЧАСОВЕ
Основни икономически знания за нефинансисти120
Основи на търговското право30
Основи на маркетинга и продажбите.40
Съвременни методи за ефективна продажба.45
Управление на проекти60
Управление на персонала40
Бизнес комуникации30
Управление на работата и работното натоварване30
Управление на времето и работа в екип30
Практика на лидерството30
Подобряване на ефективността на работни процеси и хора – подходи от добрата практика140
Делова кореспонденция45
Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)30
Работа с офис техника.30
Маркетинг в интернет30
Създаване на уеб-страница45
Анализ на данни с PIVOT таблици45
Трудово право20
Английски език120

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6м. при смесена форма с консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при дистанционна форма на обучение

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

Цена 

2500 лв. в присъствена форма. Цената е без включен ДДС.

1980 лв. в онлайн форма. Цената е без включен ДДС.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Електронни учебни книги, интерактивни упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит

Семинари за преговор и подготовка за държавни изпити.

Достъп до уеб-базирани ресурси в учебната ни платформа https://e-learning.bg

Обратна връзка от инструктор за уеб-базираните задания.

Държавен документ – свидетелство за професия и специалност „икономика и мениджмънт“ по стандарт на МОН.

Бонус към програмата – достъп до сертификационен изпит и сертификат ЕВС*L Професионална квалификация Business management ЕQR 4, при успешно положени изпити с доплащане само на сертификационна такса 180 лв. за три модулни сертификационни изпита.

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове