Професионална квалификация

Специалност: Бизнес администрация

Професия: Офис мениджър, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на бизнес администрацията? Искате да развиете управленски компетенции и кариера на мениджър? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на бизнес администрацията

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения
Основи на търговското право
Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Управление на услуги

Управление на информационната сигурност

Информационни технологии

Умения за ефективни продажби

Специфични дисциплини за професията

Управление на проекти

Работа с хора

Финансово планиране

Управление на времето, организация на ефективни работни срещи

Управление чрез цели

Лидерство и мениджмънт в организацията

Делова кореспонденция

Избираеми дисциплини

Бизнес английски език

Ефективност на производството – 5S, Кайзен, JIT, лична ефективност

Управление на персонала

Продължителност и формат

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа, уебинари и онлайн консултации за изучаваните дисциплини.

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

Продължителност – 960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко 4 мес. по част от професия.

Цена

1980 лв. за дистанционно обучение.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Онлайн уебинари  или консултации

Заключителни държавни  изпити по теория и практика

Бонус

Възможност за явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в ниво 4 Професионален сертификат EBC*L Business management level 4 EQR, след доплащане на сертификационна такса за изпити от 180 лв.


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове