Във връзка с удължаването на срока на ОП „РЧП“  за обучение с вучери „Аз мога повече“ до 31 август 2015г.,  Училище за бизнес компетенции  набира нови групи за обучение по схема „Аз мога повече“ в дистанционна или смесена форма по избор с начало на новите обучения 01 февруари 2015г.

Приемат се уведомления за специалности:

1. Икономика и мениджмънт

2. Бизнес администрация

3. Икономическа информатика

4. Маркетингови проучвания

5. Индустрия

6. Търговия

7. Малък и среден бизнес

8. Бизнес услуги.

Желаещите да започнат обучение с начало 01 февруари трябва да внесат уведомленията си в офиса ни не по-късно от 20 януари 2015г.

Уведомленията се внасят или изпращат на адрес 1303 София, ул. Пиротска 45 офиси 19 и 20.

На всички курсисти от специалности в трета квалификационна степен, Училището предоставя допълнителна възможност за безплатно явяване на сертификационни изпити за трите нива на Европейския бизнес сертификат EBC*L.

На курсистите от специалност „Икономическа информатика“ се предоставя възможност да участват безплатно в курс „Архитектурно моделиране и симулиране на информационни системи“ и да се явяват на сертификационен изпит срещу заплащане само на изпитна такса.

За записване или повече информация ни потърсете на телефон (02) 822 1070 или на адрес office@sbc.bg .