business-analysisЦели

Да изгради ясно разбиране за различни  подходи към анализа на финансовата информация, в съответствие с целите на предприятието. Да илюстрира прилагането на техники за финансов анализ и показатели в процеса на вземане на управленски решения

 

Целева група

Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти, ангажирани с планиране и контрол на дейността и  отговорни за вземане на финансово аргументирани оперативни решения.

Продължителност и форма

16 учебни часа, разпределени в дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Цена

Цена за един участник – 508 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 2151 лв.

Цените са без включен ДДС.

Предварителни изисквания

Познаване на терминология, свързана с финансовите документи е предимство

 

ТЕМИ НА КУРСА

Част 1

 1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.1 Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,   анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ.

1.2 Групи от показатели за анализ

  • Ликвидност
  • Рентабилност
  • Производителност, управление на оборотен капитал – вземания, запаси,   задължения
  • Задлъжнялост, финансов риск
  • Пазарни показатели

1.3 Прилагане на бенчмарк

Част 2

2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО  И ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ

2.1  Анализ на разходи и вземане на управленски решения

  • Метод на Валидните разходи,
  • Метод на Приноса,
  • Метод на Равновесната точка.

Комплект – учебна книга, презентация с примери,   упражнения и казуси, краен тест, както и издаването на сертификат за успешно завършен курс за всяка от частите – Част 1 Техники и показатели за анализ на финансови документи и Част 2 Техники за анализ в помощ на оперативното и проектно бюджетиране

При желание за сертификация с международен сертификат EBC*L Business economics, се заплаща допълнитена такса за изпит от 100лв. и се провежда сертификационен изпит за EBC*L – ниво А .

 


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

20 юни 2023;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

06 юни 2023;
Отворени курсове
Техники за креативно мислене в екипа 🢒

16 юни 2023;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

19 юни 2023;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

03 юли 2023;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юли 2023;
Отворени курсове
Управление на организационна промяна 🢒

20 юли 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

10 юли 2023;
Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

24 юни 2023;
Професионални квалификации