ENTRE-YOU бюлетин

Двугодишният проект ENTREPRENEURIAL MINDSET FOR YOUNG DISADVANTAGED JOBSEEKERS навлезе във финалната си фаза. Всеки от партньорите отчита нарастващ интерес към резултатите в собствената си държава. Бюлетин IV дава повече информация за този интерес: Newsletter IV BG