Ефективна работа в екип – предизвикателствата пред тийм лидерите

В последните  години Училище за бизнес компетенции натрупа сериозен опит в обучения на ИТ специалисти, ИТ екипи  и тийм лидери на ИТ екипи. Очертаха се много и различни  предизвикателства,  свързани с  начина на работа в сектора, екипните взаимодействия и прилаганите методологии за разработка на софтуер,  технически съпорт и доставка на ИТ услуги. Оказа се, че независимо дали се прилагат методологии Аgile или Waterfall в развиването на софтуер, дали планирането и  изпълнението следват принципите на Канбан или Скръм, в основата на успешните практики е културата за споделяне,  учене и развитие на хората, екипите и организациите. Училище за бизнес кометенции актуализира програмите за тийм лидери на ИТ екипи, като постави фокус върху типични предизвикателства и илюстрира алтернативни модели  и инструменти за развиване на решения.

Програмата, която предлагаме е едно пътуване през предизвикателствата на тийм лидера.  Съдържание на двудневен курс, можете да прочетете тук. Курсът е вътрешнофирмен и темите се съставят според потребностите и приоритетите на всяка компания.

Програмата предлага темите с  настройка по компаса на личния темперамент, поведение и мотивация на тийм лидера.

                                                    Част от темите, адресирани в курса:

Teams adventure mapCompass                   image-0-02-05-4f1ee2e589d48799582f0987291aa2a5ab1155f9fa7ce6736fb49b65be7af70f-V[1]image-0-02-05-2d53a690fdf511c3b7db6f8a9623a329f1dd940d590288ce2599cdd2a4d41e7f-V[1]
  • Как да се избегнат капаните на „груповото мислене“ в работата с други екипи;
  •  Постигането на баланс между ориентацията към резултат и потребностите от успешна комуникация между хора с различна техническа  и бизнес експертиза;
  •  Даване на обратна връзка, която да стимулира инициативи за подобрения;
  • Развиване на  среда за учене и развитие, за приемственост и запазване на ноу-хау в компанията.