ENTRE_YOU Подготовка за Първо работно място – Програма и материали

slide2-human    Подготовката на младите хора за първото им работно място може да следва различен път.

     •     Самостоятелна ориентация в изискванията и активно търсене на информация за предварителна подготовка преди срещи с работодатели.
     •     Ориентация в процеса на участие в стажантски програми, организирани от компаниите.

     Опитът на работодателите в процеса на наемане и подбор на млади хора без работен стаж разкрива, че в повечето случаи липсва предварителна нагласа и подготовка, липсва „мислене за работата, като отговорност и място, в което работиш и учиш заедно с другите“.

     Училище за бизнес компетенции организира среща по темата. Като участник в международния проект ENTRE-YOU в периода 2015 – 2017, заедно с партньорите ни от Австрия, Румъния, Унгария, Хърватска, Испания и Холандия проведохме предварителни проучвания и развихме съдържание на програма за адаптация на млади хора без работен опит към изискванията на Първо работно място. Освен изграждането на базови умения за лична и екипна ефективност, с активностите в програмата провокираме  мислене у младите хора за поемане на отговорност и инициативност на работното място.

     Програмата е изградена от 5 модула с елементи на присъствени тренинги и задания за самостоятелна работа. Темите на модулите са:

     Moдул 1: Стимулиране на мисленето за личната мотивация в живота и готовност за про-активно поведение

     Moдул 2: Провокиране на мислене за личните цели и поемането на отговорност „Да бъдеш  CEO в собствения си живот“

     Moдул 3: Развиване на базови социлни умения

     Moдул 4: Въведение към фундаменталните знания за правилата и изискванията на Бизнеса

     Moдул 5: Подготовка на Личен план за следващите стъпки

     За да обсъдим приложимостта на подготвената програма и възможността за предоставяне на материали за вграждане в корпоративните стажантски програми, Училище за бизнес компетенции организира дискусионна среща.

     Дата на провеждане: 22 май от 14.00 до 17.30

     Адрес: 1303 София, ул. Пиротска 45 офис 20.

     Дневен ред на срещата

     1. Представяне на целите,   методиката и учебните ресурси на проекта  ENTRE_YOU.
     2. Демонстриране на елементи от упражнения, ролеви игри, дискусии, като част от различните модули в програмата.
     3. Обсъждане на приложимост на учебните ресурси в стажантските програми.
     4. Обсъждане на начина на съдействие на Училище за бизнес компетенции за предоставяне на учебните ресурси и методиката за практическо използване.

     Срещата е на сочена към HR мениджъри, тренинг мениджъри, мениджъри с отговорност за работни стажове в компанията.

     Желаещите да участват, могат да се регистрират на адрес office@sbc .bg с посочване на име, позиция  и компания, която представляват.