Оптимизиране на директните продажби

Представители на повече от 30 фирми участваха в работната среща „Оптимизиране на директните продажби“, част от цикъла „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“.

Огнян Дренски, Директор „Маркетинг и продажби“ на Училище за бизнес компетенции, разказа за новите предизвикателства пред продавачите към бизнес клиенти; за еволюцията в поведението на купувачите, породени от интернет; за най-важните посоки за оптимизиране на директните продажби; за нови методи и тактики за маркетиране и продажби.

Особен интерес предизвикаха 3 теми: принципите за продажба на решения, прилагането на военни стратегии и тактики при планиране и провеждане на кампании за директни продажби, както и необходимите промени в персоната и подготовката на продавачите.

Целта на семинара „Оптимизиране на директните продажгби“, проведен от Училище за бизнес компетенции на 3 юли 2014 бе да направи обзор на предизвикателствата пред продавачите в В2В сектора, промените в поведението на купувачите и възможните насоки за оптимизиране, в частност насоки за обучението на В2В продавачите, обзор на добри практики и методи за директни продажби.

При подготовката на семинара бяха използвани публикации на водещи специалисти в областта на директните продажби, продажбата на решения, В2В продажбите и маркетинга като А. Рийс и Дж. Траут, Остервалдер, К. Еадес, Д. Кое, Дж. Конрат, учебни материали и бизнес казуси, разработени от Училището в рамките на The European Business Competences Licence – EBC*L. Споделени бяха опитът и прозренията на членове на нашия търговски екип.