olympic_110003393-012814-int

Темата е интересна за нас, защото Училище за бизнес компетенции провежда отворени и   вътрешнофирмени обучения, свързани с лидерство и мениджмънт, с бизнес планиране, бизнес модели, иновации и предприемачество.  Винаги в тези обучения се поставя въпросът за пътя от креативната идея до пазарната реализация чрез подходящия процес на въвеждане на промяна.

Проучването, чиито резултати споделяме тук, разкрива българския потенциал да се премине от „идеята за собствен бизнес“ към „реализацията“ с подкрепата на обществото.

Можете да намерите хиляди определения на това какъв е смисълът на термина „предприемачество“ и кой е „предприемач“, как се свързва иновативото мислене с предприемаческия дух. Избрах едно от тях. Предприемачеството е “…много тежка работа и много постоянни тревоги, затова трябва да обичаш това, което правиш и да имаш страст, в противен случай ще се провалиш.” ~ Стив Джобс (1995 – 2011г.), съосновател на Apple.

„59% от българите имат позитивно отношение към предприемачеството, но едва 34% от тях искат да станат предприемачи в следващите 5 години“.

Това е публикуван резултат от проучване в седмия годишен доклад на Amway за предприемачеството (Amway Global Entrepreneurship Report – AGER), иницииран от Amway в партньорство с Техническия университет в Мюнхен. За сравнение – съотношението на усреднените два резултата в глобалното проучване за Европа, Азия, Северна и Южна Америка е 77% към 45%, а за Европа – 74% към 39%. Сравненията показват сравнително близък процент на „желание за стартиране на собствен бизнес“ на българите, но сериозно различие по отношение на позитивното отношение в обществото в България към предприемаческата идея по отношение на другите държави. Интерпретирането на тази разлика може да се свърже поне с два факта:

  • съществува стереотип на възприемане на предприемачите у нас, като „работещи в сивата зона на пазара“ или печелещи сделки „извън правилата“ и
  • публикуван индекс /BMI Research, 2016/ на значителен риск за инвеститорите в България от организирана престъпност и корупция. България е оценена с индекс 62.2 oт 100 за криминален риск и риск на сигурността, като е 11та от 31 държави в региона.

Представляват интерес и три допълнителни резултата в публикуваното проучване на AGER за 2016, в отговор на въпросите:

1. Кои са най-силните мотиви за собствен бизнес на изследваните българи?

2. Имат ли самоувереност потенциалните предприемачи, че са подготвени да  стартират свой бизнес?

3. Чувстват ли се комфортно потенциалните предприемачи да търсят и печелят клиенти за собствения си бизнес?

Глобалното проучване показва, че с най-висок приоритет в мотивацията си, потенциалните предприемачи посочват два стимула – възможността да станат независими  и  да постигат удовлетворение от това, че избират и реализират собствени цели. Двата мотива са  на първите две места по приоритет за Европа, Азия, Северна Америка. Вторият мотив е предпочетен в усредненото проучване за Европа. Резултатите за България показват най-висок приоритет за мотив независимост от друг работодател и втори приоритет за „възможност за допълнителен доход“. По втория си приоритет съществено се различаваме от повечето от проучените глобално държави, като попадаме с избора си в една група с Хърватска, Румъния, Унгария, Литва и Тайланд.  Интерпретацията на този избор е свързана с културната определеност на тези държави, като „силно избягващи несигурността“ /https://geert-hofstede.com/. Това предизвиква конкретна представа на анкетираните, че в първите години собственият бизнес би бил по-скоро източник на допълнителен доход, отколкото основен източник на доходи.

Вторият интересен резултат е свързан с усещането за „готовност“ за самостоятелен бизнес и доколко идеята е устойчива и няма да бъде отхвърлена под влияние на семейство, приятели /стабилност при социален натиск/.  От 45 проучени държави, България се нарежда на последно място, заедно с Япония /едва 20% от потенциалните предприемачи се чувстват подготвени, а 25% от тях са готови да поддържат идеята си въпреки социален натиск/.

Третият интересен резултат е дали потенциалните предприемачи се чувстват комфортно с идеята да откриват и печелят клиенти за собствения бизнес – за анкетираните българи този процент е 31% срещу 34% чувстващи се дискомфортно от това. Сравнено със средни реултати от глобалното проучване – 56% /комфортно/ срещу 37% /дискомфортно/, това ни нарежда в последната тройка на проучваните държави. Можем да го интерпретираме като неувереност и неустойчивост в поддържането на идеята за собствен бизнес, но също така и с липса на самочувствие за конкурентоспособност.

Какво означават тези резултати за преосмислянето на обученията в български контекст? Необходимост oт по-сериозен фокус върху идентичност със собствената идея и бизнес, и подготовка за поемане на бизнес риск за постигане на устойчивост в реализацията.

Повече за обученията на Училище за бизнес компетенции прочетете на www.sbc.bg