ENTRE-YOU Бюлетин No 3 Учебната програма на ENTRE-YOU е готова

Newsletter 3 – BG

 

Посетете ни във Фейсбук: www.facebook.com/entreyou

Последвайте ни в LinkedIn: www.linkedin.com/company/entre-you-entrepreneurial-mindset-for-young-disadvantaged-jobseekers

 

Учебната програма на ENTRE-YOU е готова

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че учебната програма, основополагащ документ за планираното от нас обучение, е готова. До момента интервюирахме младежи търсещи работа и заинтересовани институции, и работодатели в седем европейски държави, опитвайки се да намерим причините за високата младежка безработица в Европа. Резултатите от тези интервюта са публикувани в доклада от качественото ни проучване. Стъпвайки на този документ, сега полагаме основите на учебната програма на ENTRE-YOU чрез формулиране на учебните цели, които трябва да бъдат адресирани, за да се отговори на нуждата и липсата на умения установени при анализа на резултатите от проучването ни.

 

В този контекст решихме, че областите, които се нуждаят от внимание за да помогнем на младежите търсещи работа да увеличат шансовете си за намиране на такава са:

  • социални умения,
  • лични умения и
  • базови бизнес знания.

Наред с останалите нужди на безработните младежи изпъкна и нуждата да могат да комуникират ефективно, да планират, да бъдат мотивирани и да разсъждават като предприемачи. Формулирахме 100 учебни цели в тези области, които ще бъдат покрити от обучението. Учебната програма също съдържа обяснението на дидактическия(какво искаме да постигнем с тази програма) и методологическия(как да го постигнем) подходи на обучението. Обяснени са първоначалните изисквания и връзката на това обучение със сертификата EBC*L Life Management.

Английската версия на Учебната Програма на ENTRE-YOU е публикувана на нашата уеб страница а преводите на езиците на партньорите са в процес на изработка.

Вече започна и работата по следващия ни интелектуален продукт- Учебният Пакет на ENTRE-YOU, който се очаква да бъде готов в началото на Август. Последвайте ни на нашия website, във Facebook или LinkedIn за да сте наясно с последните новини по проекта!