Програми на Училището в Полша

Разширява се сътрудничеството на Училище за бизнес компетенции с OMEC (Open Management Education Center), Полша.

Доц. Атанас Семерджиев, научен ръководител на програмата за подготовка на системни архитекти на Училището, я представи на участниците в конференцията „Best practices ITIL & AgilePM“, която се проведе на 20 март 2014 г. във Варшава, Полша. В програмата на конференцията бяха включени теми по подготовката на сертифицирани ръководители на проекти, системни архитекти, ИТ мениджъри и специалисти. Фокусът бе върху методологиите PRINCE2, AGILE, ITIL и архитектурния подход, представен в нашата програма „Архитектурно Моделиране и Симулиране на Информационни Системи – АМСИС“.

Участниците в конференцията – представители на банковия сектор, телекомуникациите, ИТ, интегратори и софтуерни специалисти, бяха информирани за обхвата и приложимостта на методологиите PRINCE2 и AGILE, за програмата АМСИС и включените в нея архитектурни рамки, модели и езици. Обсъдени бяха въпроси за мотивирането на проектните и софтуерните екипи.

След приключването на конференцията търговските директори на OMEC и Училище за бизнес компетенции сключиха договор за организиране на обучения на системни архитекти в Полша. Първите обучения стартират в началото на юни 2014 г.

Началото на сътрудничеството между Училище за бизнес компетенции и OMEC бе поставено през 2012 г. В партньорство с OMEC ние организираме и провеждаме сертификационни курсове по PRINCE2 и ITIL.  Предстои старт на учебни курсове по Agile в България.

О. Дренски от Варшава, 20 март 2014 г.