Випускници от 12 клас на СУ «Саво Савов» – Пирдоп и СУ „Паисий Хилендарски“ – Златица, се обучаваха в продължение на 4 тренингови дни по програма „Подготовка за първа работа“ през октомври и декември тази есен.

Проектът бе иницииран от Аурубис България и изпълнен от Училище за бизнес компетенции.

 

 

IMG_3853-1IMG_3634

 

 

 

 

 

 

 

Целта на обучението бе да се споделят мнения, идеи, очаквания за това какво значи да работиш и да се развиваш професионално, има ли място за предприемачески дух, когато си „нает от друг работодател“?

Какво означава, когато договориш работните си цели с твоя ръководител,  да си отговорен да ги постигнеш?

 

IMG_3680IMG_3677IMG_3693 IMG_3832

 

Програмата беше организирана в 4 модула
•Рефлексия за себе си – лични цели и очаквания за професионална кариера
•Социални умения
•Работната комуникация
•Какво очаква Работодателят и как да се постига успех заедно с екипа на работното място

Чрез лекции, презентации, дискусии и ролеви игри младежите демонстрираха своето  разбиране за различните аспекти в подготовката за търсене на работа.

Със своята активност във всеки момент от общата ни работа младежите ни напомняха, че когато виждат  смисъла на работната задача, работят и постигат целите с разум и сърце!

IMG_3845-1IMG_3757-1IMG_3848-1IMG_3793-1