GDPR, представен в рамките на 120 минути

Отбележете 27 октомври в календара си!

Въвеждането на новия задължителен регламент на Европейския съюз за защита на личните данни – General Data Protection Regulation – GDPR, който ще се прилага от 25 май 2018 г., поставя много въпроси и сериозни предизвикателства пред бизнеса.

Училище за бизнес компетенции заедно със СУИС ЕООД планирахме този семинар, за да разкажем за новите изисквания за работа с личните данни на клиентите и партньорите на компаниите.

Ако вие съхранявате или обработвате данни за физически лица – клиенти/партньори/доставчици, които са граждани на ЕС, (независимо в коя област оперира компанията ви и независимо в коя част на света сте базирани), изискванията на GDPR са задължителни за вашата организация. Ако вашата организация не демонстрира изпълнение на изискванията, санкциите могат да бъдат изключително сурови.

Всяка организация трябва да си зададе два важни въпроса: „Как да трансформираме изискванията в практически работещи правила с по-малко разходи? Как да актуализираме нашата система за информационна сигурност, за да адресираме изискванията на GDPR?

Ние ще разкажем:

  • Защо и как GDPR засяга вашата организация?
  • Какво трябва да направите, за да постигнете съответствие с изискванията на GDPR?
  • Как този регламент допринася за вдигане стойността на вашата организация?

Семинарът ще се проведе от 14.00 часа на 27 октомври 2017 в Училище за бизнес компетенции, София, ул. Пиротска № 45, етаж 2, офис 20.

Обикновено продължава около 120 минути.

Основен лектор – Мария Несторова, управител на СУИС ЕООД.

Участието е безплатно, само по предварителна регистрация.

Участие можете да заявите на email-адреса на Училище за бизнес компетенции. Побързайте, местата са ограничени!