На 12 февруари 2019 г. в сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара, ще проведем еднодневен семинар на тема „Реинженеринг на бизнес процеси“. Подробна информация за семинара и форма за регистрация ще намерите тук.

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми и да открива нови възможности за успешен бизнес. Членовете на ГБИТК са повече от 600.

Семинарът ще представи стегнат (lean) подход за реинженеринг на бизнес процесите в предприятието, основан на концепциите за бизнес модел и дизайн на добавената стойност.  Ще бъде показано как чрез реинженеринга на процесите, предприятията могат да  постигнат сериозно подобрение на показателите си, да подобрят ефективността и използваемостта на своите ISO-системи за управление и на информационните си системи.

Семинарът ще бъде воден от Огнян Дренски, директор в Училище за бизнес компетенции.