Logo 1 1 (4)Промените на бизнес средата, свързани с консолидиране на индустриите на глобалния пазар, мобилността на работна сила, отварянето на компаниите за мултинационално партньорство постави на дневен ред нови изисквания към стила на лидерство в компаниите. Според петте измерения на културата по Хофстеде, това лидерско поведение се квалифицира, като „женственост“ и  „трансформационно лидерство“. Като естествен ефект от тази глобална промяна следват  и резултатите от проучвания на различни консултантски агенции за компаниите с най-добри икономически показатели. Изводът е, че

Компании с по-висок брой жени на високи мениджърски позиции  показват по-добри резултати в бизнеса…

През пролетта на тази година, екип от преподаватели и партньори на Училище за бизнес компетенции, с дългогодишен опит в обученията в програми по лидерство и мениджмънт, си постави за цел  да структурира  и развие специализирана програма за жени,  поели  по пътя на Лидерството в организациите. Целта ни беше да  гарантираме балансирано развиване на лидерски и мениджърски компетенции,  и същевременно да стимулираме изграждането на нагласа за постигане на баланс между семейство, приятели, работа и кариера. Проведохме анкета сред 44 български компании, от които  19 от ИТ сектор, 10 от сферата на услугите, 9 търговски, 4 производствени и 2 от банковия и финансов сектор, за да констатираме пропорцията на участие на жени на различни управленски нива в компаниите, както и предизвикателствата и проблемите пред  жените, търсещи реализация на управленски позиции.  Резултатите потвърдиха причини, открити и от глобалните проучвания:

  • Ниска самооценка и неувереност при кандидатстване за по-висока позиция,
  • Труден баланс   работа/ семейство, който се решава често в полза на семейството и отказ от ангажиране с по-сериозни отговорности,
  • Трудности в преодоляването  на стереотипи и предразсъдъци,
  • Трудно изграждане на лидерски ролеви  модел, отговарящ на женската същност и същевременно очакван според националните стереотипи,
  • Трудно перодоляване на недоверието сред мъжете на управленска позиция.

Като използвахме класически компетентностни модели за успешно лидерство и съвременни глобални проучвания, разкриващи типично поведение на  жени-лидери  и какво още трябва да доразвият, за да постигнат баланс в управленските си компетенции /McKinsey, Women Mater 2007/, разработихме програма, в която особен фокус е личната мотивация и нагласата за развитие на управленска позиция, като се постига желания баланс работа/ семейство. Програмата има за цел да развива естествената нагласа на жената към взаимодействие с другите, като стимулира и подсилването на аналитични компетенции за самостоятелни решения, разширяване на визията към бизнес средата и външните партньорства в управлението, и управление на промяна. С програмата поставяме няколко важни въпроса:

1. Кои са ценностите и мотивацията на жената по пътя й в Лидерството?

Какво я движи, какво я пали в работата, кое я зарежда?

 2. Кой е подходящият ролеви модел, с който да се постига  баланс между семейство, приятели, работа?

 3. Кои са лидерските подходи в управлението, основани на „женствено поведение“ и „мъжествено поведение“, които допринасят за успеха на организациите?

 4. Как да се адаптираме към различията? Кои са полезните съвременни инструменти за ефективно управление?

 5. Кои са съвременните нагласи и очаквания към Лидера и как  се срещат личните ценности на жената-лидер с тези на обществото, организацията и националната култура?

 6. Какво е подходящото лидерско поведени в условията на промяна и как жената на управленска позиция да  утвърди собствен бранд в управлението?

 Отговорът на тези въпроси ще търсим и откриваме заедно с нашите участници в програмата чрез  дискусии, ролеви игри, анализи, организирани  в  7 учебни семинара и 4 виртуални срещи.

На 30 септември Училище за бизнес компетенции проведе отворена среща-обсъждане на темата за жените в Лидерството, предизвикателствата и проблемите, които срещат.

Началото на програмата беше отбелязано с управленска среща-разговор, проведена на 30 септември. Срещата  даде шанс на участниците да станат съавтори на идеи в програмата и да усетят атмосферата в програмата. За доброто настроение на срещата помогнаха и нашите партньори от Върв Тийс ООД, които почерпиха участниците с дъхав чай от джинджифил.

DSC_0060DSC_0013Capture women in leadership