От 1 януари 2016 г. Училище за бизнес компетенции, в сътрудничество с Open Management Education Center, Полша, предлага на своите клиенти нов уникален продукт:

Един курс – Два сертификата!

Комбинираният курс AgilePM/AgileBA Foundation е посветен на популярната методология за управление на гъвкави проекти – Agile по метода DSDM. Този акредитиран сертификационен курс е на база най-новата версия 2.0 на метода.

Обичайната продължителност на сертификационния курс AgilePM Foundation е 3 дни. Доколкото гъвкавият подход се прилага при проекти, изпълнявани в бързо променяща се среда, извършването на бизнес анализ в хода на изпълнението на проекта е неразделна част от гъвкавия подход.

Ние предлагаме този курс, за да осигурим пълно множество от знания за поведението на проектния екип, като адресираме както изискванията към управлението на гъвкав проект, така и тези към бизнес анализа, изпълняван през цялото време на гъвкавия проект.

Курсистите получават възможността след еднократно тридневно обучение да изберат за кой сертификат да се яват на изпит: за управление на проекти (AgilePM Foundation Certificate), за бизнес анализ (AgileBA Foundation Certificate) или и за двата.

За специалисти, притежаващи сертификата AgilePM Foundation, ние предлагаме еднодневен семинар AgileBA, който актуализира знанията към версия 2.0 на метода и подготвя участниците за сертификационния изпит AgileBA Foundation.

Икономията е както във време (спестяват се 2-3 дни), така и в пари (средно 500 евро).

Гъвкав метод – гъвкаво обучение – гъвкава сертификация!