Новият проект на Училище за бизнес компетенции е одобрен в рамките на

Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness (VET) и стартира през месец март с хоризонт на изпълнение от 01 април 2021 -до 30 март 2023.

Целите на проекта включват:

А. Развиване на капацитет за доставка на онлайн, дистанционна и смесена (blended) форма на учене и преподаване чрез прилагане на съвременни дигитални технологии.

Б. Развиване на дигитална педагогическа компетентност на обучители и треньори, в съответствие с изискванията и препоръките на Европейската компетентностна рамка в областта на дигиталните технологии.

В. Създаване на методология и процеси за въвеждане на онлайн-, смесено (blended)- и дистанционно- преподаване и учене в нормална среда и в условия, подобни на COVID 19 ситуация на ограничения.

Г. Пилотно тестване.

Повече за прогреса по проекта може да се проследява в сайта на проекта, създаден от Училище за бизнес компетенции и споделян с партняорските организации:

https://covid19digitalresponse.eu/about/

Наши партньори в проекта са:

  • ACEEU GmbH, Germany
  • DIE BERATER , Austria
  • Instituto Techologico de Canarias, S.A., Spain
  • CARDET Ltd., Cyprus
  • Liceul Tehnologic Szekely Karoly, Romania

Да си пожелаем НА ДОБЪР ЧАС!