Как започна всичко

Преди 16 години, на 28.07.2005 г. създадохме Училище за бизнес компетенции  с ясната визия, че искаме да предлагаме качествено, практически приложимо и актуално знание за бизнеса, прието в международната практика.

Развихме две образователни линии на сертификационни обучения и на проблемно ориентирани актуални теми за работодателите в области ИТ, икономика и мениджмънт.

През 2006 година станахме част от международната мрежа от сертификационни центрове за бизнес умения EBC*L (European Business Competence Licence), като част от бързо разрастваща се мрежа в Европа и света.

Развитие на сертификата EBC*L в последните 15 години

Постепенно, от проект между бизнеса и европейките университети, инициативата EBC*L за икономическа компетентност се разви в три различни специализирани области на бизнеса и управлението на организациите:

  • ЕBC*L A Бизнес икономика,
  • EBC*L B Бизнес планиране,
  • EBC*L C Лидерство и мениджмънт.

Така портфолиото от бизнес компетенции обхвана необходимия фундамент от знания, разбиране и умения за прилагане за добро управление в бизнеса. Възникнаха  и специализирани програми, подготвящи завършващите младежи за работа.

Международното признаниe на сертификатите EBC*L днес

Днес Училище за бизнес компетенции споделя опит с международна мрежа от над 100 сертификационни центрове EBC*L в 34 държави, на 15 езика и на 4 континента. Издадени са повече от 70,000 сертификата от над 60 бизнес училища, 5 университета и над 100 сертификационни центъра.

Обучения по програмите на EBC*L са достъпни в Австрия, Албания, Андора, България, Великобритания, Германия, Гърция, Египет, Испания, Италия, Кения, Кипър, Косово, Малта, Нигерия, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Чехия, Швейцария и страни от Арабския свят.

Признание от Европейската комисия

В редица анализи на Европейската комисия по теми, свързани с образованието в Европа, сертификатът EBC*L се посочва, като добра практика за обучение по мениджмънт и предприемачество (2008 г., Гюнтер Ферхойген, вицепрезидент на ЕК и комисар за Предприемачество и Индустрия; 2016 “Study on International Sectoral Qualifications Frameworks and Systems Final Report”,  Directorate for Employability, Social affairs and Inclusion; 2019 “Entrepreneurship Unbound: Skills for Work 4.0”, EC Mutual Learning Programme DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Интегриране на EBC*L в Европейската Квалификационна Рамка за образователни степени (EQF)

На 24 ноември 2020 г. EBC*L стана  единствената неформална образователна програма за бизнес компетентност в Европа с присъдено ниво в  Европейската образователна квалификационна рамка (EQF) – нива 4 и 5. Така EBC*L се нареди сред първите неформални образователни степени в Европа, които имат разрешение да носят логото на EQF / NQF. Ниво 5 е еквивалент на придобита диплома от професионален колеж. Ниво 4 е еквивалент на придобита диплома в професионална гимназия или техникум.

Признание от глобални компании в бизнеса

EBC*L беше интегриран във фирмените обучения на големи корпорации, като  SIEMENS, T-MOBILE, XEROX, BAYER, VOLKSWAGEN, SAMSUNG, ABB, BASF, REWE, UNIQA  и др.

Опит на Училище за бизнес компетенции с програмата EBC*L в България

Училище за бизнес компетенции създаде и лицензира собствени програми, отговарящи на зададените учебни цели от Научната комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия и EBC*L International, Австрия.

Вече 15 години актуализираме и обогатяваме сертификационните програми с примери и казуси от практиката на различни индустрии. Проведените обучения за специалисти и компании в различни сектори – ИКТ, услуги, банки и финансови институции, производство, търговия, комунални услуги и др. ни даде шанс  да откроим специфични теми, валидни за различните индустрии. Приносът ни в развитието на програмата беше признат и с признаването на Училище за бизнес компетенции, като EBC*L Академия през март 2014 г., както и в специалното представяне на г-н Виктор Михалич за конференцията „Компетентни хора в компетентни организации“, организирана от нас през 2016 г.

С тази ретроспекция споделяме своя опит.

Кои компании ни се довериха за обучение и сертификация на свои специалисти?

Част от българските и международни компании, които ни се довериха за обучение и сертификация на свои мениджъри са:

Овергаз (Овергаз Инк, Овергаз CNG, Овергаз Мрежи АД), Пещера АД, Общинска банка АД, Софарма АД, Атендия ЕООД, Сикуест Рисърч енд Консултинг ЕООД, Райфайзен банк, БТК ЕАД, Ипсос ЕООД, Теза ЕООД, Андромеда Софтуер ЕООД, Немечек ООД и др.

Първата компания, която ни се довери е Овергаз Инк., като част от групата Овергаз, с която продължаваме заедно и днес в сертификационните програми. Можете да прочетете и първите отзиви от г-жа Ваня Кънева, Зам. изпълнителен директор „Човешки ресурси“ за обучения 2007-2008 г. OVERGAZ-22.06.2009

Преди интегрирането на EBC*L в Европейската Квалификационна Рамка за обарзователни степени, ние се възползвахме от националния си лиценз от НАПОО и правото да валидираме неформални образователни програми, като интегрирахме европейския сертификат в квалификационните степени Икономика и мениджмънт и Бизнес администрация. Отзив за обучението през 2013 г., направен ог г-н Васил Тренев, член на УС на Общинска банка, можете да прочетете на сайта ни https://sbc.bg/about-us/reviews/

Какъв е профилът на сертифицираните специалисти и мениджъри?

В програмите EBC*L  са регистрирани и много индивидуални курсисти, с различен професионален опит и позиции.

Решението им да ни се доверят и да останат с нас през трите нива на сертификационната програма най-добре е синтезирано в думите на г-жа Нана Илиева, Регионален мениджър в Сенсата Технолоджис България:

"Мениджърът, за да бъде добър мениджър и лидер, трябва да притежава много качества.
Някой си ги носи вътре в себе си, други трябва да се развият, за да бъде той устойчив и успешен.
Един практичен, полезен и доказал се в практиката вариант са 3 те нива на EBC*L на SBC.
Защо? Aми защото са застъпени основите на бизнеса за всяка позиция.
...   Стегнато, практично и с много примери от практиката, разбираемо - така възприех 3 те нива на програмата.
За мен, като професионалист това обучение беше част от база, на която стъпих през следвашите 
си години на развитие..."Reference EBC_L A-B-C ECM Nana Ilieva

По-долу са илюстрирани профилите на сертифицираните специалисти по няколко критерия.

Фиг. 1 и Фиг. 2 показват съотношението на жените и мъжете, сертифицирани по програмата и сътношението Работещи/ Студенти и ученици.

Фигура 1                                          Фигура 2

Интересна беше ситуацията в първите години на опита ни с EBC*L, когато се срещнахме с  български студенти, учещи в Австрия и Германия. Те се свързаха с нас  с цел да преминат през обучението и сертификацията през ваканцията, когато са в България. За тях сертификатът беше предимство за намиране на работа в Германия и Австрия, защото там вече беше познат и с добро признание.

Днес всички бюра по труда в Австрия познават този сертификат и работят тясно с локалните сертификационни центрове EBC*L в планираните обучения на кандидати за определени работни позиции. В Германия, бизнесът активно интегрира сертификата в различни фирмени програми за обучение на служители.

Какви бяха мотивите на българските студенти? Прочетете отзива на г-жа Ива Денева, включила се като студент в нашите програми и една от първите сертифицирани EBC*L мениджъри през 2012 година.

EBC L Reference_Iva Deneva

Фиг. 3 илюстрира разпределението по индустрии на сертифицираните курсисти.

Фигура 3

Преобладаващият брой от сертифицираните специалисти (28%) са специалисти и мениджъри в сферата на ИКТ. Повечето споделяха с нас потребността да допълнят техническите си знания и умения с по-широк поглед към практиките в бизнеса, с разбиране на икономиката, пазарните механизми и управленските дейности. В обученията с програмите EBC*L те виждаха възможност да посрещнат тази потребност за по-широка визия за съвременните практики. Това е отразено и в споделеното от г-н Милен Трендафилов, Мениджър Стратегическо планиране, 411Locals Business Services, Агенция за интернет реклама, сертифициран в ниво С през юни 2021 год., ръководител на портфолио от проекти.

„Работата като мениджър в BPO сектора често е съпътствана от редица разнообразни отговорности, които надхвърлят определената позиция или титла. Това създава необходимостта лидерите в сектора да бъдат постоянно в крак с най- съвременните методи и практики, за да осигурят успешното развитие на поверените им организации…

Освен релевантните спрямо съвременната обстановка основни проблеми, които курсът изследва теоретично, преподавателите успяха да адаптират обучението и към чисто практическата приложимост в реалната бизнес среда за сектора, в който работя …“ Reference Milen Trendafilov 2021

С подобни аргументи обясняваха своя интерес към обученията и сертификацията и групата на специалисти и мениджъри в сферата на услугите (проектантски, инженергинови, маркетингови, транспортни, сигурност, култура и образование) и  комуналните услуги (доставка на газ, ток, вода). За повечето от специалистите от търговски предприятия се оказа важно да развият икономичеките си и управленски знания. За специалисти от банкови и други финансови институции, както и за тези от производствени предприятия преобладаваше интереса към цялостната програма за бизнес компетенции, включително управленски умения.

Макар и в по-малък процент, практиката на програмата ни срещна и  с много  студенти и ученици от последните гимназиални класове.

Интересeн е фактът,  че в програмата се сертифицираха не само специалисти и мениджъри от бизнеса. Успешно се сертифицираха и журналисти от известни медии  и един от младите оперни певци, солист в състава на Националната опера и балет.

На Фиг. 4 е визуализиран образователния профил на сертифицираните специалисти.

Фигура 4

Разпределението на специалистите по образователни профили показва, че програмите станаха най-популярни сред специалисти с техническо образование – 50% от всички завършили, следвани от специалисти с хуманитарен профил.

Част от завършилите икономическо образование също откриха допълващи знания и умения за себе си, с което оправдаха отличителните качества на предлаганите от нас сертификационни програми:

Помагаме на специалистите с практически приложими знания и умения за разрешаване на предизвикателствата в Бизнеса!

 

д-р Светлана Дренска, основател на Училище за бизнес компетенции ЕООД