С решение на учредителя на Училище за бизнес компетенции ЕООД от 11 ноември 2020 год. за управител на дружеството е назначен Стоян Дренски. Стоян е възпитаник на Технически университет, Дрезден. Специализира Управление на иновации и промяна (York St John University, UK).  От 2012 год. ръководи дейностите по развитие на бизнеса. Фокусиран е върху иновационните прoекти и отношенията с чуждестранните партньори на Училището.