Успешен старт на YEЕ 2020 в България с групата в София

               През януари стартира издание 2020 на проект Young Energy Europe в България, ръководен от Германо българската индустриална и търговска камара.

              В резултат на успешната политика на екипа на проекта за трета поредна година беше спечелен интереса на големи, средни и малки български копании, между които Била, Телелинк, Аурубис, АВВ, Фрапорт България, Интерфуудс Средец и др. от сферата на търговия, транспорт, производство, строителство, козметика, телекомуникации, които включиха свои „скаути“ за обучение и развиване на проекти за енергийна и ресурсна ефективност.
Като партньор на БГИТК в проекта, Училище за бизнес копетенции проведе срещи с над 40 скаути в София и Бургас за обучения по тема „Управление на проекти – бизнес модел на проекта, планиране, организация и икономическа обосновка“. ?

Обученията в София и в Бургас бяха проведени при отлични условия и организация, благодарение на добрата координация на мениджъра на проекта д-р инж. Красимира Димитрова и сътрудничеството на участващите в проекта.

        Можете да прочетете за издание 2020 на проекта на линк