Кандидатствайте за  обучение по оперативна програма „Ваучери за заети лица“!

Училище за бизнес компетенции предлага обучение за Ключови компетенции и програми за професионална квалификация, като одобрен доставчик от Агенция по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


При какви условия можете да кандидатствате?

  • трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и
  • да сте със средна или по-ниска степен на образование  /не се допуска обучение на лица с висше образование/.

Формата на обучение е присъствена, дистанционното обучение не е допустимо. 

Финансирането на ваучерите за професионално обучения и за ключови компетенции по програмата е 85% от цената на обучението, останалите 15% се плащат от лицето, получило ваучер за обучение. Например:

За професионално обучение в програма от първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – цената е 600 лв. и частта, която лицето трябва да заплати е 90лв.

За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв., съфинансирането от лицата е 180лв.

За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв., съфинансирането от лицата е 270лв.

Училище за бизнес компетенции предлага следните програми и курсове

А. Професионални програми:

  Бизнес администрация, Икономика и мениджмънт, Икономическа информация, Малък и среден бизнес, Бизнес услуги, Маркетингови проучвания, Индустрия, Търговия,  Текстообработка,

За обучение в курс за ДИГИТАЛНА компетентност , сумите за ваучерите са 250лв., от тях 37.50лв. се заплащат от курсиста.

В. Курсове за Дигитална компетентност:

1.  MS Excel – базови знания и умения

2. MS Excel за напреднали

3. Създаване на уеб-страница  с WordPress

За повече информация, пишете на мейл office@sbc.bg или се обадете на телефон 02 8221070.