Реинженеринг на бизнес процеси

Светът се променя. Променя се и поведението на клиентите. Ако иска да оцелее, бизнесът също трябва да се промени. Това е Законът на Дарвин, приложен за бизнес еволюцията.

Ре-инженерингът на бизнес процесите в предприятието е ключов елемент в промяната. Според дефиницията на една от Оперативните програми на ЕС той представлява „фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието“.

Ре-инженеринг на бизнес процесите или на отделен бизнес процес може да се наложи по много причини: нещо в бизнеса „куца“, каналите за дистрибуция не работят по очаквания начин, стартира внедряване на ERP система, темпото на продажбите се забавя, предстои внедряване или ресертификация на система за управление по някой от стандартите на ISO (9001, 20000, …),  и прочее и прочее.

Все повече фирми осъзнават необходимостта от реинженеринг на бизнес процесите си. И се изправят пред сериозното предизвикателство как да го направят?

Предизвикателството никак не е просто. Фирмите трябва да адресират множество въпроси. Кои процеси да променим? Всичките или отделни? Или да започнем от „нула“? Как промяната на един процес ще се отрази на целия бизнес? Кои всъщност са ключовите процеси? Как да опишем процесите по разбираем за хората от бизнеса начин? А ако предстои внедряване на информационна система – как да ги опишем така, че и програмистите да ги разбират и автоматизират адекватно?

Ние проектирахме този кратък семинар, за да отговорим на горните въпроси. Ще демонстрираме един лесен за разбиране и прилагане подход за ре-инженеринг на ключовите бизнес процеси в организацията.

Логиката е проста: от „заснимане“ на действащия бизнес модел на предприятието, през идентификация на ключовите дейности и подкрепящите ги бизнес процеси, към оптимизиране и реинженеринг на отделни бизнес процеси или на целия бизнес модел и това, което го прави да работи.

Семинарът ще се проведе на 16 декември 2016 от 14.00 в учебната зала на Училище за бизнес компетенции. Отбележете тази дата в календара си!

Побързайте да заявите участие, местата са ограничени!