3 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“

На 15 април 2024 г. „АК ЕЛЕКТРИК“ АД, гр. Радомир, заедно със своя партньор Училище за бизнес компетенции, София, проведоха обучение по „Предприемачество“ под формата на бизнес игра.

В играта участваха служителите на клъстер „Влакова индустрия и автоматизация“ от дивизия „Метални части и конструкции“ на „АК Електрик“ АД. Експертите се самоорганизираха в няколко отбора. Това допринесе в хода на играта да бъдат отчетени гледни точки на различни организационни единици и специалисти в предприятието.

„Бизнес за предприемачи“ е една от фундаменталните ценности на AQ Group AB. Обучението бе специално проектирано да демонстрира как ценностите на групата се проявяват в процеса на предприемачество и вътрешно предприемачество. Успоредно с това, деловата игра приложи концепцията на стегнатото производство („лийн“) към разработването на предприемаческо начинание.

Играта „Предприемачество“ протече в 4 рунда, всеки от които покриваше важен етап от развитието на едно предприемаческо начинание. Рундовете започваха с кратко въведение в специфични за етапа концепции и инструменти и продължаваха с изпълнението на мисия по развитието на предприемаческа идея в контекста на бизнеса на “АК Електрик“ АД.

В Рунд 1 отборите формулираха предприемаческа идея, свързана с тяхната практика, и конструираха предложение за стойност към съответните вътрешни и външни клиенти.

В Рунд 2 отборите изградиха бизнес модела, който произвежда и доставя предложението за стойност от Рунд 1 до целевия клиентски сегмент.

В Рунд 3 отборите избраха стратегия за представяне на своето предприемаческо начинание пред потенциалните вътрешни и външни спонсори на това начинание и изготвиха резюме с основните точки.

В Рунд 4 отборите представиха своите предприемачески начинания пред колегите си.

Накрая всеки от участниците оцени работата на отборите. Всеки отбор получи награда в зависимост от оценките на своето предприемаческо начинание.

Участниците в обучението изтъкнаха ред добри практики в “АК Електрик“, обсъждаха текущи проблеми и предизвикателства, предлагаха разнообразни решения и искрено се забавляваха.

„Училище за бизнес компетенции“ предостави на отборите и на отдел „Човешки ресурси“ комплект от бизнес инструменти, които могат да ползват в бъдеще за разработване и представяне на предприемачески начинания.