6 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“

6 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“

 

На 28 и 30 март 2023 г. „АК ЕЛЕКТРИК“ АД, гр. Радомир, заедно със своя партньор Училище за бизнес компетенции, София, проведоха обучение по „Предприемачество“ под формата на бизнес игра.

В играта участваха 6 отбора от дивизия „Електрически табла“ на „АК Електрик“ АД. Отборите включваха специалисти от различни отдели – влакова индустрия и системни продукти, автоматизация, качество. Хората от различните отдели се самоорганизираха в тези 6 отбора. Това допринесе в хода на играта да бъдат отчетени гледни точки на различни организационни единици и специалисти в предприятието.

„Бизнес за предприемачи“ е една от фундаменталните ценности на AQ Group AB. Обучението бе специално проектирано да демонстрира как ценностите на групата се проявяват в процеса на предприемачество и вътрешно предприемачество. Успоредно с това, деловата игра приложи концепцията на стегнатото производство („лийн“) към разработването на предприемаческо начинание.

Играта „Предприемачество“ протече в 4 рунда, всеки от които покриваше важен етап от развитието на едно предприемаческо начинание. Рундовете започваха с кратко въведение в специфични за етапа концепции и инструменти и продължаваха с изпълнението на мисия по развитието на предприемаческа идея в контекста на бизнеса на “АК Електрик“ АД.

В Рунд 1 отборите формулираха предприемаческа идея, свързана с тяхната практика, и конструираха предложение за стойност към съответните вътрешни и външни клиенти.

В Рунд 2 отборите изградиха бизнес модела, който произвежда и доставя предложението за стойност от Рунд 1 до целевия клиентски сегмент.

В Рунд 3 отборите избраха стратегия за представяне на своето предприемаческо начинание пред потенциалните вътрешни и външни спонсори на това начинание и изготвиха резюме с основните точки.

В Рунд 4 отборите представиха своите предприемачески начинания пред колегите си.

Накрая всеки от участниците оцени работата на отборите. Всеки отбор получи награда в зависимост от оценките на своето предприемаческо начинание.

Участниците в обучението изтъкнаха ред добри практики в “АК Електрик“, обсъждаха текущи проблеми и предизвикателства, предлагаха разнообразни решения и искрено се забавляваха.

„Училище за бизнес компетенции“ предостави на отборите и на отдел „Човешки ресурси“ комплект от бизнес инструменти, които могат да ползват в бъдеще за разработване и представяне на предприемачески начинания.

 

Снимка1: Мисловен Процес

Снимка 2: Процес на обсъждане на идеята

Снимка 3: Постигане на идеята. 

Снимка 4: Изграждане на предприемачески дух за постигане на ценността: ‘Бизнес за предприемачи’