Поне шест фактора на глобалната промяна създават потребност от придобиване на нови, критични знания и умения за успех на работното място:

==> Удължаване на професионалния живот

==> Дигитализация на всички сфери на личен живот и работа

==> Смарт машини и технологии, разширяващи личностния капацитет

==> Нови медии, които изискват умения за комуникация, надхвърлящи обичайните умения за комуникация

==> Социални инструменти, навлизащи в практиката на компании с широка скала на производство и добавена стойност

==> Глобално свързан бизнес, променящ начина на мислене в бизнеса

Потребностите от нови бизнес компетенции в отговор на глобалната промяна са обобщени кратко в статията на Бернард Бар във „Форбс“ – „The 10 Vital Skills You Will Need For The Future Of Work“, като десет най-необходими умения за успех на работното място в следващите години. Това са:

  • Креативност, свързана с нов начин на мислене в променящата се работната среда
  • Емоционална интелигентност, която отличава продуктивните човешки отношения с емпатия и обвързване на резултати и добри работни отношения
  • Аналитично/ Критично мислене, като изискване за проактивно поведение в условия на динамична промяна
  • Активно учене и нагласа за непрекъснато развитие с учене от грешките, активно експериментиране за по-добри резултати
  • Умения за оценяване на ситуации и вземане на решения. С автоматизиране във висока степен на рутинна човешка дейност ще бъде освободено време за решаване на по-комплексни задачи, изискващи способности за оценка и вземане на самостоятелни решения
  • Ефективна междуличностна комуникация
  • Лидерски умения за предоставяне на възможности, подкрепа и ангажиране на хората за разгръщане на потенциала им за добри резултати в работата
  • Разбиране и умения за работа в среда на културни и личностни различия
  • Технологични умения
  • Приемане и готовност за работа в условия на непрекъсната промяна.

Старият начин на работа „половин живот с едни и същи умения“ вече не работи и в най-добрия случай едно усъвършенствано умение е достатъчно добро за 4-5 години. Време е да възприемем нагласата за непрекъснато учене и периодично да планираме актуализиране на знанията и уменията си, за да бъдем конкурентоспособни.

С какво започвате през 2020та?

Възползвайте се от промоционалните отстъпки за ранни записвания в обученията от Календара ни за 2020 година.