Защитата на здравето ни в ситуацията на пандемия ограничава всички  ни в планиране и провеждане на срещи, участия в конференции и обсъждания, тренинги.

Това не значи, че трябва да „замрaзим“ за неопределено време инциативите за развитие и разгръщане на потенциала, на новите кариерни възможности.

Предлагаме ви алтернатива на своите присъствени курсове:

  • он-лайн видеоконферентни срещи за въвеждане на учебни теми и дискусии, допълнени с
  • е-learning активности с обратна връзка от преподавател за самостоятелна работа през е-learning платформите ни за обучение www.learning.bg,  e-learning.bg. 

Прегледайте Календара ни за близкия месец и се обадете за перспективата до края на годината. 

Графикът на отделно обучение според темата е с продължителност от една до пет седмици според продължителността на присъствения курс. 

Ползата?

Всички предлагани дистанционни курсове са достъпни с индивидуален вариант на старт и самостоятелен темп на обучение според възможностите за напредък.

https://sbc.bg/calendar