Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

11 окт. 2023;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

09 окт. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

02 окт. 2023;
Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

26 окт. 2023;
Отворени курсове
Лидерство и мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Оперативен мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Финанси за нефинансисти 🢒

Отворени курсове
Финанси за ИТ 🢒

04 окт. 2023;
Отворени курсове