Бизнес-моделът е стабилният начин да се прави бизнес. Той служи за описание на фундаменталните принципи за създаване, развитие и успешна работа на организацията. Бизнес-моделът описва как организацията създава, доставя или придобива стойност.

Всяка организация, независимо дали го осъзнава, прилага някакъв бизнес-модел. Много организации обаче нямат методичен подход към разбирането и изграждането на собствения си бизнес-модел!

Интересът към концепцията за бизнес-модел силно се увеличи, след като бизнес-моделите на Google, Amazon, iTunes. YouTube, eBay, Skype, Facebook и множество иновативни компании преобърнаха начините, по които се прави бизнес.

В литературата могат да бъдат намерени разнообразни определения и обяснения какво представляват бизнес-моделите.

Интересни въпроси за организациите са: Има ли смисъл да инвестират усилия в разработването на бизнес-модела си? Какъв подход за проектиране и анализ на бизнес-модели да изберат? Какво е мястото на бизнес-моделите в общото управление на бизнеса? Как да конструират конкурентни бизнес-модели?

Отговори на изброените въпроси дава този кратък семинар, посветен на концепцията за бизнес-модел.

Семинарът „Дизайн на бизнес-модели за 1 час!“ е част от поредицата безплатни семинари на Училище за бизнес компетенции, които имат за цел да представят в рамките на 1 час важни концепции за правене на бизнес. Първите два семинара от тази серия са: „PRINCE2 за по-малко от 1 час!“, посветен на британската методология за управление на проекти, и „АМСИС за 1 час!“, фокусиран върху архитектурния подход.