ENTRE-YOU Среща на партньорите в Будапеща

На 22-23 март 2017г. в Будапеща се проведе среща на партньорите в проекта. Тема на обсъжданията бяха плановете и провеждането на пилотни обучения, прилагащи методиката и инструментите на прогрaмата за безработни младежи.

Партньорите обсъдиха първите срещи с младежи в прилагането на Програмата и възникналите въпроси за интензивността и графика в прилагането на обученията.

През месец май предстои организиране на среща за по-широко обсъждане на материалите със заинтересовани институции и фирми в България.