Киншаса – Agile приключение в Африка, 24 март 2017

Kinshasa Agile African Adventure® е симулационна ролева игра, имаща за цел упражняването на инструменти и техники на Agile Project management® и Agile Business Analysis® в сигурна контролирана среда.

Училище за Бизнес компетенции ще проведе този семинар заедно с Асоциация на Софтуерните Инженери (ASE) на 24 март 2017 г. Семинарът е безплатен за участници в конференцията 2doIT – Agile Decoded, която ще проведе на 29 март 2017 г. Местата са ограничени, Регистрация може да се заяви тук.

Основната цел на тази симулация е да се преживее управлението на проект по гъвкав, Agile начин. Симулацията демонстрира поведения, верни на принципите на Agile подхода: сътрудничество, ефективна комуникация, поемане на отговорност за взетите решения. Те се прилагат заедно с други Agile концепции като timebox, increment, iteration, MoSCoW и пр. Участниците изпълняват проектните роли, което им позволява да научат свързаните с тях отговорности и инструменти.

По време на симулацията хората участват в проект Пътешествие през Западна Африка. Екипите са съставени от мотоциклетисти и поддържащи автомобили. Задачата на участниците е да направят филм за пътешествието. Целта на проекта е преминаването по маршрут с определени начало и край, както и през междинни точки, които отговарят на определени критерии.

Тъй като това е симулация, пътешествието и филмирането се симулират с помощта на географски карти, контрольори, карти за събития и пр. Но усещането ще бъде истинско! Екипите, участващи в тази симулация ще вземат собствени решения за маршрути, оборудване и реакция на събития. Също така ще понасят последствията от собствените си решения. Усещането за сътрудничество, победа или поражение определено ще бъдат реални.

След симулацията участниците ще бъдат убедени, че не само знаят концепцията и основните принципи на Agile Project Management, но също така ще ги разбират и ще знаят как да ги прилагат в собствените си проекти.

Програма на симулацията Киншаса

Начало: 13.00 часа, 24 март 2017

 1. Как да направим един Agile проект успешен с помощта на AgilePM и AgileBA?
 2. Как да се сертифицираме? AgilePM и AgileBA обучения и сертификационна схема. (Подробна информация за можете да намерите тук)
 3. Почивка
 4. Симулацията Киншаса – представяне на правилата
 5. Киншаса – формиране на проектни екипи
 6. Киншаса – планиране на проекта и получаване на одобрения
 7. Почивка
 8. Киншаса – timebox 1
 9. Киншаса –  ретроспекция на timebox
 10. Киншаса – timebox 2 и 3
 11. Симулацията Киншаса – Обобщение

Край – 17 – 17.30 ч.