Комуникацията е една от най-важните ни потребности, като социални същества. Тя е отговор на естествена необходимост да споделим живота си с другите – успехи, трудни моменти, да получим и да дадем съвет, мнение, подкрепа.

      В бизнеса, както и в личния живот, начинът, по който комуникираме може да изгради мостове, а може и да ги срине.

      Умишлено или не, заедно с фактите, които предаваме, разкриваме отношения и емоции към тези факти, към хората, на които ги предаваме. Понякога съобщенията ни мотивират другия човек да направи най-доброто от себе си, друг път предизвикват агресия и нападки. Случва се и „затворяне в себи си“, след което ни е трудно да постигнем разбиране.

      Когато другите са склонни да ни игнорират, стилът ни на комуникация е този, който може да промени или да затвърди чуждата нагласа.

     Знаете ли, че когато давате  обратна връзка към нов колега за нуждата да постигне повече, като се фокусирате върху вече постигнатото, тя действа, като сигнал „приближаваш се към целите, действай“ и той става по-мотивиран?  Напротив, обратна връзка към колега с повече опит за добрите му постижения, с фокус върху отличния резултат, по-често действа, като сигнал “ постигнал си достатъчно, намали темпото“.

    Тези любопитни факти, базирани на изследвани бизнес практики, начините на даване на обратна връзка, съобразени с опита на колегите, както и  други важни принципи и техниките за успешна устна и писмена професионална комуникация, са обект на курса ни „Бизнес комуникация“.

           Част от обсъжданите принципи за по-добър личен стил в комуникацията са:

 • „Разбери себе си, преди да разбереш другите“
 • „Адаптирай стила си на комуникация към различните стилове, за да улесниш възприемането“
 • „Отстоявай своя интерес, без да накърняваш правата на другите“
 • „Избягвай да интерпретираш, следвай фактите“
 • „Чуй думите, улови фактите, отношението и емоцията на другите“
 • „Когато не разбираш, попитай“
 • „В трудна ситуация, сподели мнението си без да правиш квалификации и обобщения“
 • „Бъди ясен и конкретен“
 • „Комуникирай със смисъл“

По време на  курса „превеждаме“ общите принципи с примери за конкретни думи, изречения, конструкции, формати, приложими към устна и писмена комуникация. Обсъждаме ситуации за лични срещи, екипни срещи, дистанционна комуникация, подготовка на мейли с различен контекст.

Част от обсъжданите техники за по-организирана комуникация в екипни срещи с различни цели, са:

 • „Канбан табло“,
 • „Брейнсторминг“,
 • „Шестте шапки на ДеБоно“ и др.

Ако искате да научите нещо повече за факторите, които обуславят успеха в устната и писмена комуникация, така че да  градите мостове в бизнес отношенията, включете се в следващия курс.

https://sbc.bg/projects/biznes-komunikatsiya/