На 11 септември 2019 г. приключи второто издание на проекта Young Energy Europe (YEE), изпълняван по Европейска инициатива за опазване на климата.

С награди бяха отличени четири проекта на участниците в издание 2019.
Първа награда получи проекта на „Дронамикс“ ООД за оптимизация на модели за производство на композитни елементи. Поощрителни награди получиха: „Либхер Хаусгерете Марица“ АД за оптимизация на компресорни инсталации, „Аурубис България“ АД за преход от автомобилен транспорт на медни катоди към интермодален транспорт и „Спарк Фитнес и Спа“ за проект за премахване на пластмасови бутилки и ПВЦ чаши за вода и въвеждане на инсталация за пречистване и здравословна настройка на вода за пиене с допълнителен ефект за йонизиране и освежаване.

„Училище за бизнес компетенции“ беше партньор на Германо-Българската индустриално-търговска камара в учебната програма на младите енергийни скаути в курса „Управление на проекти и оценка на инвестиции“. Щастливи сме, че имахме шанс да работим с енергийните скаути от випуск 2019 и ги поздравяваме за успешното приключване на проектите. Надяваме се, добрите проекти скоро да бъдат въведени в практиката на компаниите, които представляват.

Новите енергийни скаути на бизнеса в България за 2019 година.