Практика на образователен проект с ЧПГ ‘Образователни Технологии’

В резултат на екипна работа по задание ‘Решаване на здравословни проблеми’, учениците от 11-и ‘б’ на ЧПГ ‘Образователни технологии’ пренесоха своята идея в модела на добавената стойност. Забавляваха се, твориха заедно и представиха идеите си в съзтезание между три екипа. Догодина продължаваме заедно…