Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

Управлението на финансите в информационните технологии е част от общото управление на финансите и се основава на 3 процеса – ИТ бюджетиране, ИТ счетоводство и Таксуване за ИТ услуги. Оценките за възвращаемост на инвестициите в ИТ проекти или в информационна сигурност са важни за вземането на информирани решения.

Изисквания и препоръки към управлението на финансите в ИТ са дадени в международни стандарти и добри практики, като ISO 20000-1 IT Service management systems,  ITIL, PRINCE2 и Agile.

Съвременните организации отделят все повече средства за ИТ. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ индустрията, на подкрепящите ги финансови модели и доброто управление на финансите в ИТ могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно преимущество.

За кого е курсът?

Собственици и ръководители на ИТ организации

ИТ мениджъри

Мениджъри на ИТ проекти

Специалисти по финанси и счетоводство

 Теми

Въведение във финансите за ИТ

ISO 20000, ITIL, PRINCE2, Agile и управлението на финансите в ИТ

ИТ бюджетиране

ИТ счетоводство

Таксуване за ИТ услуги

Възвращаемост на инвестициите в ИТ проект. Бизнес казус на проекта.

Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност

Финансов анализ на бизнес модела на ИТ организацията

Внедряване и опериране на управлението на финансите в ИТ

Място и роля на финансовия мениджър в ИТ

Упражнения и бизнес казуси

Продължителност и формат

24 академични часа, 3 дни, онлайн семинар

Сертификат

Сертификат за придобита компетентност

Цена

Онлайн обучение – 763 лв.

Цената е за един участник и е без включен ДДС.

 


Вижте още от: Отворени курсове

Планиране и анализ на изпълнението с прилагане на KRA, KPI и OKR 🢒

25 сеп. 2023; 19 окт. 2023; 17 ное. 2023;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

11 ное. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 окт. 2023;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

24 окт. 2023;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Техники за креативно мислене в екипа 🢒

05 окт. 2023;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

11 окт. 2023;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

09 окт. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

02 окт. 2023;
Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

26 окт. 2023;
Отворени курсове